Alkoholin käyttö, lieveilmiöt

Liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa vakavia vahinkoja yhä useammille ihmisille. Alkoholin väärinkäytön arvioidaan aiheuttavan 7,4 % EU:ssa ilmenevistä terveysongelmista. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta käyttää alkoholia nautintoaineena ja päihteenä. Myönteiset vaikutukset saavutetaan muutamalla alkoholiannoksella eikä kohtuukäytöstä ole yleensä haittaa.

Annosmäärien kasvaessa veren alkoholipitoisuus kasvaa. Riski lisääntyy jo puolen promillen tasolla ja viimeistään yhden promillen humalatila lisää tapaturmariskiä jo merkittävästi. Myös alkoholin säännöllinen käyttö lisää terveysriskejä. Tässä juomistavassa riskit syntyvät lähinnä hitaista ja iän myötä lisääntyvistä muutoksista elimistössä. Naisilla 16 ja miehillä 24 viikkoannoksen ylityksellä alkoholisairauksien riski on tutkimusten mukaan varmuudella kohonnut, mutta mitään täysin turvallista rajaa ei voi määritellä. Sairastumisriski voi kohota pienemmilläkin viikkoannosmäärillä.

Järjestys: