Unettomuus

Lähes jokainen kärsii jossain elämänsä vaiheessa uniongelmista. Jos ne kuitenkin toistuvat usein, pitkittyvät tai alkavat muuten häiritä jokapäiväistä elämää, kannattaa kokeilla avuksi ensi melatoniinia.

Melatoniini eli N-asetyyli-5-metoksitryptamiini on elimistössä luontaisesti esiintyvä ”pimeähormoni”. Ihmisen elimistössä sitä erittyy pääasiassa aivojen ympäröimästä käpyrauhasesta.

Melatoniinin eritys lisääntyy pian pimeyden tulon jälkeen, on huipussaan kello 2–4:n välillä aamulla ja vähenee yön loppupuolella[2]. Melatoniinia erittyy vähemmän, jos ihmisellä on stressiä tai hän käyttää bentsodiatsepiinien kaltaisesti vaikuttavia lääkkeitä (esim. nukahtamislääkkeet) tai beetasalpaajia tai alkoholia).

Järjestys: