Jännittäminen, jännitystila

Jännittäminen on normaali ihmisen tunnetila. Jännitystilan taustalla on yleensä pelko sekä itsetunnon heikentyminen tai sen puute. Kun emme luota itseemme, jännitämme sosiaalisissa tilanteissa sekä olemme herkkiä toisten mielipiteille ja arvostelulle. Tällöin pyrimme välttämään toisten mielipiteitä itsestämme ja välttämään mahdollisesti sosiaalista kanssakäymisistä.

Jännittämistä ja jännitystiloja on useita, jotka esiintyvät jokaisella hieman eri tavalla. Jännitetään, pelätään, tehdään virheitä, stressitilanteessa unohdetaan jotakin vapaasti puhuttaessa, pelätään kuuntelevan yleisön reaktioita ja mahdollisia odotuksia puheesta.

Jännittämisen oireita voivat olla mm. fysiologiset oireet (runsas hikoilu, sydämen hakkaaminen, punastuminen, kainalot kostuvat sekä käsien ja jalkojen vapinaa, vatsan reagointi (mm. nipistelyä), lihasten ja varsinkin olkapäiden jännittyminen, päänsärky jännitystilan laukeamisen jälkeen, hengityksen tihentyminen jne.). Oireita ovat myös tilannejännitys (kokeet, tentit), äänen hiljentyminen sekä käheys ja äänen vapina, asioiden unohtaminen ja muistivirheet, ajatuskatkot ja toiminnalliset virheet.

Järjestys: